LỘC BÌNH SẼ CÓ KHU TÁI ĐỊNH CƯ, CẦU VÀ ĐƯỜNG HƠN 300 TỈ ĐỒNG

Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa công bố danh mục dự án có sử dụng đất đối với dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, Huyện Lộc Bình. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 316,5 tỉ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức BT.

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) khoảng 316,5 tỉ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng tại thị trấn Lộc Bình mở rộng, xã Đồng Bục và xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình.Hiện trạng sử dụng đất là phê duyệt đề xuất dự án, thời gian thực hiện dự án là 3 năm.

Đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

và đồng chí Nguyễn Thúy Khanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chứng kiến phần ký kết biên bản

Tháng 6/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định phê duyệt đề xuất dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, Huyện Lộc Bình theo hình thức đối các công tư, hợp đồng BT. Nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang.

Mục tiêu của dự án là nhằm cụ thể hóa Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Bình; qui hoạch tổng thể các điểm dân cư đô thị huyện Lộc Bình đến năm 2020; làm cơ sở cho việc quản lí qui hoạch, quản lí đất đai và phát triển điểm dân cư đô thị; phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ,…

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 7,6 ha, diện tích GPMB thực hiện dự án khác khoảng 51,6 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 316,5 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 52,3 tỉ đồng, còn lại là vốn do nhà đầu tư huy động.

Về phương án thu hồi vốn đầu tư của nhà đầu tư, tỉnh Lạng Sơn dự kiến giao cho doanh nghiệp khai thác quĩ đất khoảng 51,5 ha để thực hiện dự án khác (đầu tư hạ tầng kĩ thuật KĐT phía Tây Nam xã Lục Thôn), sau đó khai thác quĩ đất để kinh doanh thu hồi vốn. Dự kiến giá trị chênh lệch mà doanh nghiệp phải trả là 110,6 triệu đồng.

 

Bình luận